Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Ценовник › Ценовник

 

Редни број

Назив услуге

Опис

Јединица мере

Цена

Валута

Минимално ангажовање

Укупна цена

1

Долазак

На лице места

сат

1000

Дин

1

1000

2

 Спецификација

Грађевински материјал

ком

3000

Дин

1

3000

3

Чишћење и одржавање стамбених површина

Без/са хемијом

м2

60/70

Дин

40

2400

2800

4

Чишћење пословних просторија

Са хемијом, 5 дана у недељи, уговорна обавеза на минимум 1 годину

м2

180

150

120

Дин

400

1000

1500

72000

150000

180000

5

Чишћење олука

Са одношењем отпада (минимум)

м

240

Дин

20

4800

6

Чишћење јако запрљаног простора

Подрума,тераса,станова

м2

1000

Дин

10

10000

7

Чишћење улаза зграда

Са хемијом

Стан

250

350

550

Дин

до 10

2500

3500

5500

8

Уређење дворишта


Риљањем

 Фризирањем

 Нивелацијом

Сејањем траве

Сечом стабала

ар

 

 

 

ком

20

30

50

60

200

Евро

до 3

60

90

150

180

200

9

Утовар шута

       Контејнер

м3

3600

 

Дин

 

3

5

10

9800

18000

36000

10

Рушење

Куће,шупе,објекти

м2

12

10

Евро

до 70м2

од 90м2

840/900

11

Рушење зидова

Цигла

и

Бетон дебљине 10/12 и 15цм

м2

25

50

65

80

Евро

до 3

75

150

195

240

12

Ископ земље

Машински

Ручно

М3

20

30

Евро

до

100

150

13

Септичке јаме

Без/са материјалом

м2

55/80

Евро

до 10 и више

550/800

14

Адаптације

Станова,кућа,локала

м2

50

Евро

од 5

250

15

Гипс завршни

 (глетовање 2 руке,кречење 2 руке

м2

6

Евро

до 10

60

16

Гипс завршни

 (глетовање 2 руке,кречење 2 руке

м2

10

Евро

до 10

100

17

Молерај

Без/са материјалом

м2

1/1.6

Евро

од 20

20/32

18

Глетовање

Без/са материјалом

м2

2/2.6

Евро

од 20

40/52

19

Одржавање и поправка са уградњом

           Водокотлића

Лавабоа

Ве-це шоља

Батерија

ком

 1500

 1500

  2000

2000

Дин

1

1500

1500

2000

2000

20

Монтажа и демонтажа

Лустера,плафоњера лампи

ком

1000

Дин

1

1000

21

             

22

Стиропор

Симс,шпалетне,первазј

м

6

Евро

од  10

60

23

Кошуљица

Без/са материјалом

м2

3.5/6.5

Евро

од 10

35/65

24

Лимарски радови

Олуци,окапнице,ветар лајсне

М

7

Евро

До 10

70

25

Хидроизолација (SIKA)

(ISOMAT)

(КОНДОР)

Без/са материјалом

м2

 

 

7/15

7/15

9.5/22

 

Евро

од 10

 

 

70/150

70/150

95/220

 

Контакт информације

Чистко - агенција за чишћење и одржавање стамбених и пословних површина
Стара 2

26000 Панчево
Војводина, Србија

телефон / факс: 013/335-680


Aнтоније:  моб.телефон: 061/20 97 874, 063/87 43 671, е-пошта: diantonije@gmail.com
Светлана: моб.телефон: 066/930 30 62, 060/145 02 02  е-пошта: diisvetlana@yahoo.com

web: www.cistkoclean.com