Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Ценовник › Ценовник

Редни број

Назив услуге

Опис

Јединица мере

Цена

Валута

Минимално ангажовање

Укупна цена

1

Долазак

На лице места

сат

1000

Дин

1

1000

2

 Спецификација

Грађевински материјал

ком

3000

Дин

1

3000

3

Чишћење и одржавање стамбених површина

Без/са хемијом

м2

60/70

Дин

40

2400

2800

4

Чишћење пословних просторија

Са хемијом, 5 дана у недељи, уговорна обавеза на минимум 1 годину

м2

100

90

80

Дин

400

1000

1500

40000

90000

120000

5

Чишћење олука

Са одношењем отпада (минимум)

м

240

Дин

20

4800

6

Чишћење јако запрљаног простора

Подрума,тераса,станова

м2

1000

Дин

10

10000

7

Чишћење улаза зграда

Са хемијом

Стан

220

350

550

Дин

до 10

2200

3500

5500

8

Уређење дворишта


Риљањем

 Фризирањем

 Нивелацијом

Сејањем траве

Сечом стабала

ар

 

 

 

ком

20

30

50

60

200

Евро

до 3

60

90

150

180

200

9

Одвоз шута

Камионом и контејнером

м3

1500

 

Дин

 

3

5

10

4500

7500

15000

10

Рушење

Куће,шупе,објекти

м2

12

10

Евро

до 70м2

од 90м2

840/900

11

Рушење зидова

Цигла

и

Бетон дебљине 10/12 и 15цм

м2

25

50

65

80

Евро

до 3

75

150

195

240

12

Ископ земље

Машински

Ручно

М3

20

30

Евро

до

100

150

13

Септичке јаме

Без/са материјалом

м2

45/65

Евро

до 10 и више

450/650

14

Зидање

Без/са материјалом

м2

10/20

Евро

од 15

150/300

15

Грађевински радови

Груби радови

м2

50

Евро

1

50

16

Адаптације

Станова,кућа,локала

м2

50

Евро

од 5

250

17

Гипс завршни

 (глетовање 2 руке,кречење 2 руке

м2

6

Евро

до 10

60

18

Гипс завршни

(преградни)

 (глетовање 2 руке,кречење 2 руке

м2

10

Евро

до 10

100

19

Молерај

Без/са материјалом

м2

1/1.6

Евро

од 20

20/32

20

Глетовање

Без/са материјалом

м2

2/2.6

Евро

од 20

40/52

21

Одржавање и поправка са уградњом

           Водокотлића

Лавабоа

Ве-це шоља

Батерија

ком

 1500

 1500

  2000

2000

Дин

1

1500

1500

2000

2000

22

Монтажа и демонтажа

Лустера,плафоњера лампи

ком

1000

Дин

1

1000

23

Стиропор

Симс,шпалетне,первазј

м

6

Евро

од  10

60

24

Кошуљица

Без/са материјалом

м2

3.5/6.5

Евро

од 10

35/65

25

Стиропор

Демит фасада руке/материјал Силекс

м2

6/13

Евро

од 10

60/130

26

Стиропор

Демит фасада руке/материјал Бекамент

м2

6/15

Евро

од 10

60/150

27

Стиропор

Демит фасада руке/материјал Мурексин

м2

6/18

Евро

од 10

60/180

 

28

Фарбање столарије

Без/са материјалом

м2

5/7

Евро

од 5

25/35

29

Фарбање гелендера

Без/са материјалом

м2

7/10

Евро

од 5

35/50

30

Фарбање лифтова

Без/са материјалом

м2

6/8

Евро

од 5

30/40

31

Демонтажа 

Монтажа

Крова

м2

од 5

до 25

Евро

до 30

150

750

32

Лимарски радови

Олуци,окапнице,ветар лајсне

м

7

Евро

До 10

70

33

Хидроизолација (SIKA)

(ISOMAT)

(КОНДОР)

Без/са материјалом

м2

 

 

7/15

7/15

8/19

 

Евро

од 10

 

 

70/150

70/150

80/190

 

 

Контакт информације

Чистко - агенција за чишћење и одржавање стамбених и пословних површина
Стара 2

26000 Панчево
Војводина, Србија

телефон / факс: 013/335-680


Aнтоније:  моб.телефон: 061/20 97 874, 063/87 43 671, е-пошта: diantonije@gmail.com
Светлана: моб.телефон: 066/930 30 62, 060/145 02 02  е-пошта: diisvetlana@yahoo.com

web: www.cistkoclean.com